ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ PODPORY UMELCOM

Formulár pre žiadateľa nájdete nižšie, alebo na tomto LINKU


- Systém prerozdeľovania darov bude jednoduchý a naviazaný na transparentný účet. 

- Rozhoduje komisia úzko súvisiaca s autormi projektu Aby kultúra žila. 

- Do tejto skupiny si komisia, ak to je potrebné, prizýva odborníkov z danej oblasti umenia resp. regiónu kde umelec pôsobil 

- Rozhodovanie je subjektívne, postavené na svedomí komisie tak, ako je subjektívna situácia každého žiadateľa. Núdza nemá merateľné kritériá. 

- Komisia bude pracovať s nasledovnými príjmami 

      1. z kúpy symbolických vstupeniek 

      2. s inými darmi, sponzorskými príspevkami a inými príjmami Aby kultúra žila 

- Pokiaľ sa komisia výnimočne nerozhodne inak, úspešnému žiadateľovi prislúcha dar 100 €  

- Žiadateľom môže byť hudobník, tanečník alebo herec, ktorého príjem bol pred epidémiou tvorený výlučne honorármi za účinkovanie. Nemal a nemá iný stály zmluvný vzťah

- Výnimočne môže byť žiadateľom človek, ktorý vykonával prácu úzko súvisiacu s vyššie popísanou umeleckou činnosťou 

- Úspešný žiadateľ môže zopakovať žiadosť po mesiaci 

- Žiadateľ zažiada vyplnením formulára tu KLIKNITE SEM